משמעות החיים היא להמשיך לחיות, אדם שחייו הסתיימו העיף את עצמו מהמסיבה הגדול של החיים, אנחנו חים כדי להמשיך לחיות.
מי שלא חי לנצח הוא לוזר!!