השואל: אמור לי, כומר
היית ליד הרבה מיטות נוטים למות
במה אנשים הכי חושקים כשהם עומדים מול סוף חייהם, עוד זמן?
כומר: אני מניח
השואל: בדיוק
אני מניח שהם יתנו כמעט הכל בשביל עוד שנה אחת, תאר לך מה הם יתנו בשביל הנצח כולו.
כומר: אדון, אני לא בדיוק מבין, מה אתה …
השואל: אתה תבין.
כומר, האם אתה מוכן למות ,עכשיו כרגע?
כומר: אם זה רצון האל.
השואל: ומה אם זה רצוני??..

מה אם יכולת להיות נצחי? עכשיו, ברגע זה?
בלי החובה לעמוד מול אי הודאות שבמוות? הממ?
היית רוצה בזאת , הלא כן?
ללא בלאגן, ללא טרחה ורעש. עמיד למחלות.
לעולם לא חייב לסבול את הסרחון והרקבון של הזיקנה.
צעיר לנצח!

כומר: דבריך הם חילול השם, אדוני.

השואל: בצורה שוטפת.
לילה טוב, כומר.