על רכבת המוות הדוהרת אלוהים והשטן נלחמים על חיי בני האדם, השטן מרמה וזוכה בעוד ועוד נשמות תמימות, ממתין שהמשחק יגמר.
סיפור אנאלוגיה לחיי האדם ההולכים ומתקצרים בכל יום שעובר, האם תקפוץ מרכבת המוות?
~ תורגום באופן חופשי ע"י people4ever


יש רכבת ספרדית שנוסעת ביןspanish_train2
גאודלקוויר ובין סיביל הישנה,
ובאישון לילה נשמעת השריקה,
ואנשים שומעים שהיא עדיין נוסעת …

ואז הם משקיטים את ילדיהם לחזור לישון,
נועלים את הדלתות, זוחלים למעלה,
הם אומרים שעשרות אלפי נשמות מתות
ממלאות את הרכבת עד אפס מקום !!

ובכן, לצד הדרך שוכב גוסס עובד מסילה עם אנשיו לצדו,
משפחתו בוכה, כורעת בתפילה לפני שהוא מת,
אבל מעל למיטתו רק – מחכה למותו,
היה שם השטן עם ניצוץ בעיניו,
"ובכן, אלוהים לא בסביבה ותראה מה מצאתי,
האחד הזה שלי !! "

בדיוק אז האדון בעצמו הופיע בהבזק מסנוור של אור,
וצעק לשטן, "עוף מכאן אל תוך הלילה האינסופי !!"
אבל השטן רק חייך ואמר "אולי חטאתי,
אבל אין צורך לגרש אותי מכאן,
תפסתי אותו קודם, כך שאתה יכול לעשות את הגרוע ביותר שלך,
אבל הוא הולך למתחת לאדמה !! "

"אבל אני חושב שאני אתן לך עוד הזדמנות אחת"
אמר השטן בחיוך,
"אז זרוק את חנית האור המטופשת,
זה ממש לא הסגנון שלך ",
"ג'וקר הוא השם, פוקר הוא המשחק,
אנחנו נשחק כאן על המיטה הזאת,
ואז נתערב על ההימור הגדול ביותר,
על הנשמות המתות !! "

ואני אמרתי, "תיזהר אלוהים, הוא עומד לנצח,
השמש כבר ירדה וחשכת הלילה דוהרת לקראתנו,
הרכבת מתה בזמן, נשמות רבות על הגורל,
הו אלוהים, הוא הולך לנצח! .. "

ובכן, סדרן הרכבת חילק את הקלפים
חילק לכל אחד חמישה קלפים,
ולאלוהים הוא התפלל בכל כוחו
אחרת יהיה חייב לעלות על הרכבת הזאת …

ובכן, לשטן היו שלושה אסים ומלך,
ואלוהים רץ על יד מלאה,
היה לו מלכה, נסיך ותשעה ועשרה עלים,
וכל מה שהיה חסר לו זה שמונה …

ואז אלוהים משך קלף נוסף,
אבל הוא משך את השמונה יהלום,
והשטן אמר לבן של אלוהים,
"אני מאמין שהבנת מה הולך כאן,
אז שלוף עוד קלף כי הגיע הזמן
ואז נראה מי יהיה המלך של המקום הזה"
אבל כשהוא דיבר, מתחת לגלימתו,
הוא החליק החוצה אס נוסף …

עשרת אלפים נשמות היו הצעת הפתיחה,
ומייד עלה לחמישים ותשעה,
אבל אלוהים לא ראה מה עשה השטן,
והוא אמר "מתאים לי, בסדר גמור",
"אני אגדיל את הצעתך למאה וחמישה,
ואז תשים קץ לחטאים שלך לנצח ",
אבל השטן פלט צעקה אדירה, "היד שלי זוכה !!"

ואני אמרתי, "תיזהר אלוהים, הוא עומד לנצח,
השמש כבר ירדה וחשכת הלילה דוהרת לקראתנו,
הרכבת הזאת דייקנית בזמן, נשמות רבות מונחות על כף הגורל,
הו אלוהים, הוא הולך לנצח! .. "

ובכן, הרכבת הספרדית עדיין נוסעת בין
גאודלקוויר ובין סיביל הישנה,
ובאישון לילה נשמעת שריקתה,
ואנשים חוששים כשהיא עדיין נוסעת …
ואי שם רחוק בפגרה מרוחקת
אלוהים והשטן משחקים עכשיו שחמט,
השטן עדיין בוגד וזוכה ביותר נשמות,
ובאשר לאלוהים, טוב, הוא פשוט עושה כמיטב יכולתו …

ואני אמרתי, "תיזהר אלוהים, הוא עומד לנצח,
השמש כבר ירדה וחשכת הלילה דוהרת לקראתנו,
הרכבת עדיין מדייקת, והנשמה שלי מונחת על המסילה,
הו אלוהים, הוא הולך לנצח! .. "

"Spanish Train"
There's a Spanish train that runs between
Guadalquivir and old Saville,
And at dead of night the whistle blows,
and people hear she's running still…

And then they hush their children back to sleep,
Lock the doors, upstairs they creep,
For it is said that the souls of the dead
Fill that train ten thousand deep!!

Well a railwayman lay dying with his people by his side,
His family were crying, knelt in prayer before he died,
But above his bed just a-waiting for the dead,
Was the Devil with a twinkle in his eye,
"Well God's not around and look what I've found,
this one's mine!!"

Just then the Lord himself appeared in a blinding flash of light,
And shouted at the Devil, "Get thee hence to endless night!!"
But the Devil just grinned and said "I may have sinned,
But there's no need to push me around,
I got him first so you can do your worst,
He's going underground!!"

"But I think I'll give you one more chance"
said the Devil with a smile,
"So throw away that stupid lance,
It's really not your style",
"Joker is the name, Poker is the game,
we'll play right here on this bed,
And then we'll bet for the biggest stakes yet,
the souls of the dead!!"

And I said "Look out, Lord, He's going to win,
The sun is down and the night is riding in,
That train is dead on time, many souls are on the line,
Oh Lord, He's going to win!.."

Well the railwayman he cut the cards
And he dealt them each a hand of five,
And for the Lord he was praying hard
Or that train he'd have to drive…
Well the Devil he had three aces and a king,
And the Lord, he was running for a straight,
He had the queen and the knave and nine and ten of spades,
All he needed was the eight…

And then the Lord he called for one more card,
But he drew the diamond eight,
And the Devil said to the son of God,
"I believe you've got it straight,
So deal me one for the time has come
To see who'll be the king of this place,
But as he spoke, from beneath his cloak,
He slipped another ace…

Ten thousand souls was the opening bid,
And it soon went up to fifty-nine,
But the Lord didn't see what the Devil did,
And he said "that suits me fine",
"I'll raise you high to a hundred and five,
And forever put an end to your sins",
But the Devil let out a mighty shout, "My hand wins!!"

And I said "Lord, oh Lord, you let him win,
The sun is down and the night is riding in,
That train is dead on time, many souls are on the line,
Oh Lord, don't let him win…"

Well that Spanish train still runs between,
Guadalquivir and old Saville,
And at dead of night the whistle blows,
And people fear she's running still…
And far away in some recess
The Lord and the Devil are now playing chess,
The Devil still cheats and wins more souls,
And as for the Lord, well, he's just doing his best…

And I said "Lord, oh Lord, you've got to win,
The sun is down and the night is riding in,
That train is still on time, oh my soul is on the line,
Oh Lord, you've got to win…"