Be the change you want to see in the world

אין יותר זמן לקחת השראה,זה הזמן להיות ההשראה! (מתוך מילותיו של ג'ק - People Unlimited). לאחר צפייה בהרצאת/שיתוף/שיחת וידאו של People Unlimited, קיבלתי השראה להיות השראה! להיות השראה לאנשים שסובבים אותנו ובכלל. להראות לעצמנו שאנחנו מסוגלים!!!! מסוגלים לאהוב ובגדול! מסוגלים לחיות את החיים שאנחנו רוצים - חיים ששווים לחיותם! מישהו חכם פעם אמר לי... "תחשבי שיש עלייך מצלמות 24/7" איך אז היינו מתייחסים לחיים שלנו? ואם בחיים עסקינן ובהקשר של השראה, כמה אנחנו השראה בשביל [...]