האם זה אפשרי לחיות לנצח?

אולי שאלת השאלות שאנשים שואלים את עצמם כשהם פוגשים את הרעיון, ואולי עדיין אחת השאלות הגדולות שכל אחד מאיתנו כאן בקבוצה שואל את עצמו. כי אם הדבר אינו אפשרי, אז למה בכלל לנסות?! רוב האנשים על פני כדור הארץ בטוחים ב100% שאין לאף אדם סיכוי לחיות לנצח. הם יגידו שזה חלום הזוי, ילגלגו וידחו את הרעיון על הסף. השאלה שעולה בעניין היא: מה אנשים מחשיבים כאפשרי או בכבלתי אפשרי? מה קובע את מערכת האמונה של [...]