הפחד להיות מלא בחיים ידוע כ"תסביך ג'ונה".
מוויקיפדיה: תסביך ג'ונה הוא הפחד מההצלחה שמונע מימוש עצמי, או מימוש הפוטנציאל של האדם. זה הפחד מגדולתו של האדם, התחמקות מגורלו, או הימנעות ממימוש כשרונותיו.

The Fear of Being Fully Alive is known as The Jonah complex. From Wikipedia: The Jonah complex is the fear of success which prevents self-actualization, or the realization of one's potential. It is the fear of one's own greatness, the evasion of one's destiny, or the avoidance of exercising one's talents.