כדי להישאר בחיים, עלינו לעבור דרך השליליות הסביבתית והפנימית של להישאר כאן לנצח. חשוב להיות בסביבת אנשים שחושבים חיובי על המשכיות החיים. לשנות את המיינד סט שקשור להזדקנות, כי צורת החשיבה הרגילה של האנשים מחייבת הזדקנות עם כל התופעות השליליות שלה.
המוות הוא רמת אינטליגנציה שנמצאת בגוף, שירשנו מאבות אבותינו, ועכשיו אנחנו משנים אותה ומתמירים אוותה למקום של המשכיות.
 
טוב יותר ללכת על חיים מלאים וגדולים. לא להסתפק בפירורים שמציעים לנו. יש לנו הזדמנות ליצור עולם שמעולם לא יצרנו. עולם שנתגאה בו.
 
אין מתמתיקה במשוואת החיים לעולם. אנחנו ממציאים את הדרך מכיוון שאנחנו הראשונים שעושים את זה בכדור הארץ.
 
למי שכבר התחברו ובחרו לחיות לעולם, חשוב לחיות בקהילה שתומכת בחיים ומעודדת את האדם לחשוב בצורה מקדמת חיים. אנשים יחד תומכים בחיים ומעודדים לצאת ממלכודת המוות ומהמסר הכללי של להרוג האחד את השני, ובמקום זאת להזכיר האחד לשני שהחיים יפים.
 
לאהוב להיות חלק מצוות לראות כמה הרבה ניתן ליצור כשאנחנו פועלים בקבוצה. יש התרגשות ביחד שלנו. בשבילי זה כל כך מזין ומעודד.
אין לנו את התמיכה לחיי נצח מהמשפחה ומחברים לעבודה, אז אנחנו מתחברים לאנשים שכבר בחרו לחיות, וכך יעודדו אותנו לחיות מתוך מי שהם.
 
ג'ים וברני מעברים את מסר חיי הנצח כבר 50 שנה ברציפות בארה"ב.
* בישראל, תנועת 'אנשים לעולם' פועלת כבר למעלה מ 10 שנים ומקדמת מסר של יצירת קהילה שחיה לנצח, מודעות וערות תודעתית.